Yeniyetmə əxlaqı

Ramazan orucunun faydaları

Oruc tutmağın 42 faydası
.
Mübarək Ramazan ayı və oruc tutmaq ilə əlaqədar Qurani-kərimin ayələrinə, eləcə də peyğəmbərlərin sonuncusu həzrət Muhəmmədin -səllAllahu əleyhi və alih- və onun məsum Əhli-beytindən nəql edilmiş hədislərə ötəri bir nəzər saldıqda oruc tutmağın ən azı 42 faydasını görürük.
.
1- Oruc tutmaq insan vücudunda onun dünya və axirət xoşbətliyinin təmin edilməsi üçün ən mühüm səciyyə və xüsusiyyət olan TƏQVA ruhiyyəsini, qüvvəsini yaradır və inkişaf etdirir.

2- Oruc insanın mənəvi dostu və həqiqi yardımçısı, köməkçisidir.

3- Oruc tutun ki, oruc tutmaq şeytanın üzünü qaraldır. Şeytanı məyus edir.

4- Oruc, insanın cismini, bədənini pak və təmiz edir, insanın cismimin inkişafını sürətləndirir.

5- Mələklər oruc tutan insana salam və rəhmət göndərirlər, onun bağışlanmasını Allah Taaladan istəyirlər.

6- Oruc tutan insanın yuxusu da ibadətdir, oruc tutmuş insan yatsa da ibadətdə sayılır, bir şərtlə ki, heç kimin qeybətini etməsin.

7- Mələklər oruc tutmuş insana dua edirlər, onun arzularının qəbul olunmasını istəyirlər.

8- Oruc tutmuş insanın duası qəbuldur.

9- Oruc tutan insanın nəfəsi təsbihdir, hər nəfəs alması Allahı təsbih etməkdir.

10- Mələklər özlərini oruc tutana sürtür və ona mücdə verirlər.

11- Allah Taala mələkləri şahid tutur ki, “Mən onu bağışladım.”

12- Oruc tutan şəxs Allah yanında hörmətli olur.

13- Oruc tutanın etdiyi əməllərin savabı ona ikiqat və daha çox verilir.

14- Oruc tutan şəxs əzabdan amandadır.

15- Oruc tutanın tutduğu orucunun əvəzini Allah Taala Özü verəcəkdir.

16- Cənnətin qapılarından biri yalnız oruc tutanlara məxsusdur.

17- Oruc tutanın əməllərini Allah Taala qəbul edir.

18- Oruc tutan şəxsə dünya və axirət səadəti nəsib olar.

19- Oruc tutmaq insanı sağlam edir.

20- Oruc tutanın ağzının aiy Allah yanında müşkdən daha gözəl ətirlidir.

21- Yayda oruc tutmaq ən böyük cihadlardan biridir.

22- Oruc İslamın əsas sütunlarından biridir.

23- Oruc tutanın həyatı başqan başa Allah Taalanın mərhəməti, tofiqi və lütfü ilə müşayiət olunur.

24- Allah Taalaya yaxınlaşmaq vasitəsidir.

25- Qışda oruc tutmaq ləzzətli bir qənimətdir.

26- İnsanın sinəsindəki (batinindəki) şəkk-şübhə və vəsvəsələr oruc tutmaqla yox olur, insandan uzaqlaşır.

27- Ramazan ayının hər gecəsi və hər gündüzünün xüsusi mükafatları vardır.

28- Əgər orucluğun bütün şərtlərinə əməl edilərsə insanın bütün günahları bağışlanar və insan anadan doğulduğu an kimi günahsız olar.

29- Oruc tutmaq bərəkət və rəhməti insana ərməğan gətirər.

30- Oruc tutmaq insani duğu və hissləri həyacana gətirir, insan başlarınını da düşünür.

31- Oruc tutmuş insan Allah Taalanın qonağıdır.

32- Oruc tutmuş insan yoxsulların vəziyyətini, onların nələr çəkdiyiyini daha yaxşı dərk edir. Onlara kömək etmək qəraraına gəlir.

33- Ramazan ayında oruc tutmaq insana Qiyamət gününü xatırladır.

34- Oruc tutmaqla insanlar arasında bərabərlik yaranır, kasıblar və varlılar eyni vaxtda ac və susuz olurlar, yemək və içməyin hər növündən imtina edirlər. Bu barədə onların arasında ixtilif və fərqlilik olmur.

35- Oruc, insanın şəhvət və ehtirasının coşmasının qarşısını alır.

36- Oruc, insanın nəfsinin istəklərini sındırır, insanı nəfsinə itaət etməkdən saxlayır.

37- Oruc, insanın qərizə, təbiət, hiss və duyğularını tənzimləyir.

38- Oruc tutan insan vaxtının qədrini bilir.

39- Oruc, insanın iradəsini gücləndirir.

40- Oruc, insanda səbir qüvvəsini inkişaf etdirir, insanın səbirli və dözümlü edir.

41- Oruc böyük cidahhdır, çünki insan oruc tutmaqla daxili düşmən üzərində qələbə qazanır. daha böyük qələbə və uğurlara addım atır.

42- Ramazan ayı haqq ilə batil arasında mübarizə və bu mübarizədə haqqın qalib gəlmə səhnəsidir.

 

baxılıb: 657 dəfə