Yeniyetmə əxlaqı

Xoşbəxtlik yollarından - 2

İkinci hissə

6- Saleh (yaxşı) ailə və ev

Peyğəmbərlərin sonuncusu həzrət Muhəmməd səllAllahu əleyhi və alih buyurur:

 

من سعادةالمرء المسلم الزوجةالصالحة و المسکن الواسع و المرکب الهنىء و الولد الصالح

 

“Layiqli həyat yoldaşı, geniş ev, əziyyətsiz minik və saleh (yaxşı) övlad müsəlmanı xoşbəxtliyə aparan vasitələrdəndir.”

 

7- Nəsihəti qəbul etmək

Əmirəlmöminin Əli əleyhissalam buyurur:

 

السعید من وعظ بغیره

 

“Başqalarının aqibətindən özü üçün ibrət götürən şəxs xoşbəxtdir.”

Nəhcül bəlağə 85-ci xütbə

 

8- Aqibəti xeyir olmaq

İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur:

“Xoşbəxtliyin həqiqəti budur ki, insanın həyatının axırıncı mərhələsi xoşbəxt və səadətli əməl ilə sona yetsin, bədbəxtliyin həqiqəti isə budur ki, insanın həyatının axırıncı mərhələsi bədbəxt və pis əməl ilə sona yetsin.

Nümunə təfsiri 9-cu cild 250-ci səhifə

 

9- Axirətə meyilli olmaq

Qurani-kərim və hədislərə əsasən xoşbəxt insan axirəti daima yadda saxlayan və hər zaman axirətini düşünərək yaxşı işlər görənlərdir. Ağıllı insanlar xoşbəxtliyi fani, müvəqqəti və puş şeylərdə axtarmırlar.

Xoşbəxtlik elə bir müqəddəs kəlmədir ki, sağlam ağıl ilə pak qəlb onun mənasını izah edə bilər. Ötəri dünya, dəyişən hallar və keçici ləzzətlər xoşbəxtliyin mənasını izah edə bilməzlər.

Əmirəlmöminin Əli əleyhissalam buyurur:

“Ən xoşbəxt insan o kəsdir ki, fani (keçici) ləzzəti (dünya ləzzətini) baqi (əbədi) ləzzətə (axirət ləzzətinə)  xatir tərk edir.”

Qurərul hikəm 2-ci cild 441-ci səhifə

Dünya müvəqqəti və keçici bir yerdir və öz etibarsızlığını sübut etmişdir, ölüm bunun üçün ən böyük ibrətidir.

Aradan gedəsi və yox olası yerdə həqiqi xoşbəxtlik ardınca olmaq və belə bir qiymətli xəzinəni axtarmaq bihudə və əbəsdir.

baxılıb: 1267 dəfə