Müəllim və Tələbə Əxlaqı

Ramazan sözünün üç mənası və üç hədəfi!!

-Hər şeydən əvvəl Allah Taalaya şükr edirik ki, bizi bir daha mübarək Ramazan ayını dərk etməkdə müvəffəq etdi.

Həyatın bütün sahələrində “müvəffəqiyyət” çox mühüm və əsaslı şərtdir. Müvəffəqiyyət, yəni məqsədinə tam mənada istədiyi kimi nail olmaq, etdiyi işdə uğur və nailiyyət qazanmaq. 9-cu imam Məhəmməd Təqi əleyhissalam öz mübarək kəlamlarının birində möminin həyatda üç şeyə ehtiyaclı olmasını, və həmin üç şeydən birinin “Allah Taala tərəfindən müvəffəqiyyət” olduğunu bildirir.

.

1- Ramazan sözü ərəb dilində  رمض  “rəməzə” kəlməsindən götürülmüşdür. Mənası yandıran” deməkdir. Bu ay insanların günahlarını yandıraraq yox edir, insan paklanır, təmizlənir.
Ramazan ayı insanın həm cisminin ziyanlarını yandırır, belə ki, insanın bədənində olan nə cəzb və nə də dəf olunmayan şeyləri yandırır, əridir. İnsan bədənində olan nə cəzb və nə də dəf olunmayan şeylərdən biri piydir. İnsan ac olanda həmin piy əriyir və insanın tənəffüs yolları ilə havaya uçur. Buna görə də oruc tutan adamın axşama doğru ağzından iy gəlir.
-Ramazan ayı həm də insanı mənən təmizləyir, günahlarını yandırıb yox edir, təqvasını çoxaldır, ruhunu və mənəviyyatını təmizləyir. İnsan bir ay ərzində mənəvi cəhətdən tərtəmiz olur. Bir günahla rastlaşanda onu tez görür, günahı özündən uzaqlaşdıra bilir. Məsələn, ağ paltar geyinmiş insan özünü çirkli yerlərdən və çirkdən daha çox qoruyur.
Ramazan ayı həmçinin cəmiyyəti də paklayır. Müsəlman ölkələrində Ramazan ayında cinayətlər və kriminal hadisələrin sayı ən aşağı həddə düşür. İnsan adətən günah və cinayətlərə əsasən qəzəbin və şəhvətin(ehtirasın) təsirindən düçar olur. Ramazan ayının orucu insanın şəhvətini və qəzəbini yatırır, norma həddində saxlayır. Buna görə də oruc tutan insan Ramazan ayında ilahi və mənəvi şeylər barədə daha çox düşünür.

.

2- Ramazan sözünün ikinci mənası رمضا   “rəmza” sözündən götürülmüşdür. “Rəmza” yay fəslinin axırında və payızın əvvəlində yağan yağışa deyilir. Aylarla quraqlıqdan və çox yerlərin toz-torpağa bürünməsindən sonra payızın ilk yağışı yağır, küçələrdən toz-torpağı təmizləyir, çirklər yuyularaq təmizlənir.

Mübarək Ramazan ayı da insanların qəlblərini yuyub təmizləyir, insanlar paklanırlar. Təmizlik və Paklıq Ramazan ayının əsas xüsusiyyətlərindəndir. Qəlbini tövbə ilə yumaqla və ruhunu paklamaq ilə insan İlahi mərifət, elm və feyzlərin qəbuluna, eləcə də onları həzm edərək mənimsəməyə hazır olur.

.

3- Ramazan sözünün üçüncü mənası isə  رمضت النصل ارمضه رمضا   “rəməzətin nəslə ərməzəhu rəmza”, yəni “nizəni necə lazımdırsa elə itilədi” kəlamından götürülmüşdür. Nizəni döyüşdən əvvəl iki daşın arasında qərar verərək itiləyirdilər. Nizə paslanmaqdan azad olur, paxırları təmizlənir və döyüşə hazır olur.

Mübarək Ramazan ayı da insanı Allah Taalaya iaət və ibadət arasında qərar verir, təki insanın nəfsi mülayimləşsin, insan günah və haramlardan çəkinməklə nəsin istəklərinin əlindən qurtularaq azad olsun, beləliklə Allaha həqiqi bəndəçilik yoluna hazır olsun.

baxılıb: 1236 dəfə