• Şəhidlər ölməzlik nümunəsidir
 • Hara gedirik?
 • Atan sənə fəda olsun!
 • Pis insan olmayaq!!
 • Yaxşı dost
  İsa peyğəmbərin təvəllüdü münasibətilə
 • Ömür fürsəti
 • Tövhid kəlməsinin mənası
 • İki mühüm məsələ
 • Elm imanın tamamlayıcısıdır
 • İnsanların ən yaxşısı
 • İman və elm
 • Məhəbbət və nifrət (Təvəlla və təbərra)
 • Təfəkkür və düşüncə